Activering

Het doel van Da Capo is dat (migranten)vrouwen meer gaan deelnemen aan de maatschappij, en de taallessen en het vormingsprogramma zijn enkele middelen om dit doel te kunnen verwezenlijken. Da Capo wil de deelnemende vrouwen helpen bij het vinden van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Dat kan zijn, om te beginnen, op de school van hun kinderen bij activiteiten of bij het overblijven. Echter als hun vaardigheden en interesses in de zorg liggen, kunnen ze op weg geholpen worden om vrijwilligerswerk te vinden bij een verzorgingstehuis.

De eerste activering biedt Da Capo al via het atelier. Daar komen de vrouwen samen voor naailessen om vervolgens zelfstandig aan het werk te gaan met een aantal producten die Da Capo op de markt gaat zetten.

In de nabije toekomst worden er samenwerkingsverbanden met andere (sociale) organisaties opgezet om de vrouwen aan vrijwilligerswerk te helpen.