ANBI Statushouder

De zekerheid van belastingvoordelen.

Stichting Da Capo is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Stichting Da Capo en zijn donateurs belastingvoordelen genieten.

  • Giften aftrekbaar

Giften en schenkingen die onze donateurs doen, mogen onder voorwaarden worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschaps-belasting. 
Stichting Da Capo hoeft bovendien geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen.

Rechtsvorm Stichting 
Statutaire naam Stichting Da Capo 

  • KvK nummer 60579552
  • RSIN 853969899

Activiteiten
Het ontwerpen, bevorderen en implementeren van werkwijzen op het terrein van integratie en (arbeids)participatie van specifieke groepen in Nederland,
voor vrouwen en in de gemeente Apeldoorn in het bijzonder, alsmede het ondersteunen, adviseren en begeleid

Duidelijke beschrijving van doelstellingenHet doel van de stichting Da Capo is migrantenvrouwen mogelijkheden bieden om nieuwe competenties en vaardigheden
aan te leren waardoor zij beter kunnen participeren in de samenleving en gaan deelnemen aan de arbeidsmarkt in vrijwillige of betaalde functies.

Wijze waarop doel behaald wordtEr wordt een traject geboden aan de deelneemsters dat bestaat uit verschillende activiteiten en die onderverdeeld worden in
verschillende onderdelen van de stichting:

Da Capo scholing:
• Nederlandse les
• Computerles (leren of verbeteren van computervaardigheden)
• Rekenlessen voor het beter leren rekenen en omgaan met geld.

Da Capo vorming:
• Gastlessen over eigenwaarde, zelfvertrouwen, maken van persoonlijk (leer)plan, cv opstellen en solliciteren
• Gastlessen van organisaties en instanties over mogelijke snuffelstages, regelgeving, beroepsoriëntatie, scholing bij MBO’s of andere scholen
• Bezoeken aan bibliotheek, gemeente etc.

Da Capo werk:
• Atelier waar meubels en klein huisraad wordt opgeknapt en gerestyled, van oude en gebruikte materialen zoals stoffen,
  lege flessen en blikjes woonaccessoires worden vervaardigd voor de verkoop.
• Deelneemsters kunnen ook geplaatst worden door bemiddeling bij organisaties, bedrijven voor snuffelstages.

  • Subcategorie I Maatschappij
  • Subcategorie II Vluchtelingenhulp
  • Subcategorie III Welzijn

Meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.